logo-full-color

Politica de confidențialitate

Site-ul https://www.familyclinic.ro/ reprezintă platforma online sub care comunică SC International Pediatric&Family Medical Clinic SRL.

REGLEMENTĂRI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

La SC International Pediatric&Family Medical Clinic SRL ne preocupa foarte serios protecția datelor Dumneavoastră personale și respectăm cu strictețe regulile din Legea privind protecția datelor. Pe acest site, colectăm numai date personale în măsura în care este necesar tehnic. În niciun caz, datele pe care le colectăm nu sunt vândute sau transmise unor terțe părți pentru alte motive.

Datele cu caracter personal oferite de vizitatori sunt stocate în conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016 (numit in continuare “Regulament”) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), doar atunci când ne acordați dreptul de a le prelucra.

Deoarece acordul în vederea utilizării datelor Dumneavoastră în scopurile mai sus menționate poate include și transmiterea acestora către partenerii noștri, datele colectate pot fi redirecționate și către acești terți.

Conform cerințelor Regulamentului, SC International Pediatric&Family Medical Clinic SRL., în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Colectarea datelor se face pentru prelucrarea în scopuri asociate produselor și serviciilor oferite de societate, cum ar fi contactarea dumneavoastră (inclusiv prin poștă, e-mail, fax, mesaje text sau telefon) în legătură cu transmiterea de informatii in acord cu activitatea medicala ce sta la baza serviciilor accesate de dvs in clinica. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: dumneavoastră, împuternicitul operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Acest website folosește cookies pentru a ne asigura că aveți parte de o experiență plăcută de navigare.
Navigarea pe oricare dintre paginile website-ului nostru înseamnă acordul dumneavoastră în legătură cu politica noastră de cookies.

Prin accesarea site-ului nostru sunt înregistrate automat, prin intermediul cookies si pot fi procesate dar fără a se limita la acestea, următoarele date:
· Adresa IP a computerului de la care se face accesarea;
· Data și ora accesării sau solicitării;
· Denumirea paginii accesate/fișierului accesat;
· Browser-ul folosit de către utilizator, inclusiv versiunea browser-ului;
· Sistemul de operare folosit de către utilizator;

Cookie-urile sunt fișiere-text salvate pe computerul vizitatorului paginii web, permițând astfel recunoașterea unui utilizator anonim.

Pe această pagină web sunt folosite cookie-uri pentru a putea realiza un protocol mai exact al accesarilor paginii web.

Aveți în orice moment posibilitatea de a dezactiva cookie-urile acestei pagini web. Va rugăm să aveți în vedere că dezactivarea cookie-urilor restrânge funcționalitatea paginii web.

De asemenea, dacă vi se solicită să furnizați informații personale în formularul de contact disponibil pe pagina noastră, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, acest lucru face obiectul unor reglementări speciale și poate apărea numai cu acordul dumneavoastră prealabil, declarat in mod voluntary si consemnat prin bifarea spatiului campului corespunzator din formular care stipuleaza clar “sunt de acord cu stocarea si prelucrarea datelor mele personale”. În acest context, vom folosi datele dumneavoastră numai pentru a răspunde întrebărilor și sugestiilor dumneavoastră. Datele nu sunt transferate. Puteți să retrageți acest consimțământ în orice moment, în scris, cu efecte viitoare.

GOOGLE ANALYTICS

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. (“Google”). Google Analytics folosește așa-numitele cookie-uri, fișiere text care sunt stocate pe computerul dumneavoastră și care permit analiza utilizării de către dumneavoastră a site-ului web. Informațiile despre utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web (inclusiv adresa IP) colectate de către modulul cookie sunt transmise la un server Google din SUA și stocate acolo. Cu toate acestea, dacă anonimizarea IP este activată pe acest site, adresa

dumneavoastră IP este abreviată anterior de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state părți la Acordul privind Spațiul Economic European.

NEAUTORIZAREA GOOGLE ANALYTICS

Puteți refuza utilizarea cookie-urilor prin selectarea setărilor corespunzătoare din software-ul
browserului dumneavoastră, cu toate acestea, rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza funcționalitatea completă a acestui site web. Mai mult, puteți preveni colectarea datelor generate de cookie și pe baza utilizării de către dumneavoastră a site-ului web (incluzând adresa dumneavoastră IP) și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea pluginului din browser disponibil sub următorul link: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Informații suplimentare privind acest subiect pot fi găsite la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout sau https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html (Informații generale despre Google Analytics și protecția datelor).

UTILIZAREA HĂRȚILOR GOOGLE

Acest site utilizează Google Maps pentru a afișa un plan de situs. Google Maps este operat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord că datele generate automat și datele pe care le-ați introdus pot fi adunate, prelucrate și utilizate de Google, de un reprezentant sau de furnizori terță-parte.
Termenii de utilizare pentru Google Maps pot fi găsiți la Terms of Use for Google Maps. Mai multe detalii găsiți în centrul de protecție a datelor din google.ro: Data Protection Regulations

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

Aveți dreptul să primiți informații în orice moment cu privire la datele stocate despre dumneavoastră, originea și destinatarii, împreună cu scopul stocării datelor.

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de ștergere a datelor.

Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveți:

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la

datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a va opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

In cazul in care doriti sa va exercitati oricare din aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la RECEPTION@FAMILYCLINIC.RO sau să utilizați formularul de contact prin care să ne solicitați să nu folosim și/sau să ștergem datele dumneavoastră personale și vom proceda corespunzător. Sperăm că înțelegeți că, în cazul unei revocări, nu vom mai putea oferi servicii personalizate, deoarece acestea se bazează pe utilizarea datelor de la clienți.

CONTACT

Autoritatea responsabilă cu prelucrarea datelor personale în contextul acestui site web este International Pediatric & Family Medical Clinic SRL. Încrederea dumneavoastră este importantă pentru noi. Prin urmare, am fi bucuroși să răspundem la toate întrebările privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale. Dacă aveți întrebări care nu au răspuns la această declarație de protecție a datelor sau dacă doriți informații mai detaliate despre un anumit aspect, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment: